4 JENIS LESEN MEMANDU DI MALAYSIA
Disediakan oleh: Administrator

Di Malaysia, jenis lesen memandu ditetapkan berdasarkan kepada tahap kelayakan pemandu serta kegunaan kenderaan. Pihak Jabatan Pengangkutan jalan (JPJ) telah mengeluarkan 4 jenis utama lesen memandu, antaranya Learner Driving License (LDL), Probactionary Driving License (PDL), Competent Driving License (CDL) dan Vocational Driving License (VDL).

1. Lesen Memandu Pelajar atau Learning Driving License (LDL)

Lesen LDL atau lebih dikenali sebagai lesen L membolehkan seseorang individu belajar memandu kenderaan mengikut kelas yang dikeluarkan seperti kelas B, B2, D dan E. Lesen L mestilah diperbaharui setiap 3 atau 6 bulan jika belum lulus ujian JPJ. Tempoh sah lesen L adalah 2 tahun bermula dari tarikh ia dikeluarkan. Sekiranya ianya tidak diperbaharui dalam masa 2 tahun selepas tamat tempoh, individu tersebut perlu mengulangi semula prosedur pelajaran memandu dari mula.

2. Lesen Memandu Pelajar atau Probationary Driving License (PDL)

PDL ialah lesen memandu percubaan atau dikenali sebagai lesen P yang diberikan kepada pemandu baru yang lulus ujian JPJ dan tempoh sahlaku adalah 2 tahun. Lesen percubaan akan dinaiktaraf kepada lesen kompeten penuh selepas 2 tahun, dan tempoh selang selama setahun diberikan untuk menaiktaraf lesen sebelum pemegang lesen perlu mengulangi semula kesemua prosedur pelajaran memandu.

3. Lesen Memandu Kompeten atau Competent Driving License (CDL)

Lesen CDL ialah lesen yang dinaiktaraf daripada lesen percubaan P setelah tamat tempoh percubaan selama 2 tahun. Pemegang lesen CDL tertakluk kepada sistem mata demerit 15 mata KEJARA sebelum lesen mereta digantung atau dibatalkan. Lesen memandu boleh diperbaharui setiap 1, 2, 3 atau 5 tahun. Tempoh selang selama tiga tahun diberikan untuk memperbaharui lesen sebelum pemegang lesen perlu mengulangi semula kesemua prosedur pelajaran memandu.

4. Lesen Memandu Vokasional atau Vokasional Driving License (VDL)

Lesen VDL ialah lesen memandu komersial khas untuk pemandu kenderaan komersial seperti bas dan lori. Ianya dikeluarkan Bersama oleh Jabatan Pengangkutan jalan (JPJ) dan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP). Lesen Vokasional terbahagi kepada lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam (PSV Van, PSV Teksi/E-hailing dan PSV Bas), Lesen Kenderaan barangan (GDL Kejur, GDL Bersendi) dan Lesen Konduktor.

…..

Artikel Lain

Jangan biarkan lesen memandu anda luput tanpa disedari. Dapatkan yang baharu terus ke rumah atau pejabat anda..